Füüsikast                                                               
Minu teadushuvid on olnud seotud põhiliselt väljateooria ja elementaarosakeste füüsikaga, kõik see mis käib märksõna "Aine süvastruktuuri teooria" alla.

Arvutialgebra programmid, nagu ülalmainitud Maple, aga ka Mathematica, MatLab, REDUCE jms. on füüsikateoreetikutele väga tõhusad abivahendid. Olemas on ka spetsiaalsed paketid, nagu näiteks :