Tartu Mägiklubi (1990-1999)

Asutamiskoosolek 27.juunil 1990.a., 25 liiget.

Presidendid: Kalle Kiiranen (1990-1994), Margus Raha (1995-1999).

Klubi resideerus mitmes kohas: Kloostri 5 (Tartu Matkaklubi), Hurda 1-5 (eramaja keldris), Uus 56 (Noorte Tehnikamaja).

Tartu Mägiklubil oli oma logo: ülal kahetipuline ja lukuauguga mägi, all võti kirjaga "Tartu Mägiklubi". Autorid: Kalev Lepikov (idee), Kalle Kiiranen (teostus).

Klubi organiseeris neil aastatel mägimatkakoole ja õppusi, andis välja kogumiku "Tosin loengut mägimatkajatele" (1991). Loomulikult käidi ka mägedes. Sisuliselt jätkati Tartu Matkaklubi mägisektsiooni tegevust.Tartu Matkaklubi raamatukogu ja mingi osa varustusest läks Mägiklubi hoole alla.
Tartu Mägiklubi oli üks esimesi isemajandavaid matkaklubisid tolleaegses Eestis, Eesti Matkaliidu liige. Alates 1995.a. tegutses klubi Tartu Noorte Tehnikamajas, kus tol ajal töötas ka uus president Margus Raha.Organiseeriti matku ja reise.

Klubi tegevuse ametlik ja pidulik lõpetamine 9.juunil 1999.a., 14 liiget. Klubi vara (raamatukogu, varustus) anti koosoleku otsusega üle Tartu Noorte Tehnikamajale (Tartu, Uus 56), kus tegutseb ka matkaring.Käesoleval ajal tegutsevad paljud Tartu mägimatkajad (sh. Tartu Mägiklubi endised liikmed) alpiklubi "Firn" juures.

Mõned dokumendid ja tutvustused tollest ajast: