Red Hat 5.1 installeerimine


Enne Linuxi installeerimist tuleks mõelda järgmistele asjadele:

 1. Installeerimismoodus
  Paljud FTP-serverid sisaldavad Linuxi "installikaid" ning sealt saab üle võrgu installeerida. Soovitav on valida lähim ja kiireim. Siiski on 'üle FTP' ebakindel ja vaevaline tee.Panna kirja täpne nimi (näit. ftp.ut.ee) või IP-number (näit.193.40.5.94) ja tee: (näit./pub/Linux/rh42/i386)

  Kui on spetsiaalne Linuxi CD , siis on 2 võimalust:


  On veel võimalusi: masina enda kõvakettalt (FAT16-partitsioonilt) ja 'NFS Image'.
  Installikad ise võtavad ruumi 210 MB (RH 4.2) kuni 350 MB (RH 5.1).

 2. Olenevalt installeerimise meetodist on vaja teha 1-2 flopit . Kopeerida RH installikate
 3. seast failid boot.img ja supp.img näiteks Windowsi kausta C:\temp. Samasse ka tööriist rawrite.exe. Siis tühi flopi sisse ja MS-DOS'is (!):
  C:\temp\rawrite –f C:\temp\boot.img –d a (buutflopi)
  C:\temp\rawrite –f C:\temp\supp.img –d a (lisaflopi)
  Kolmas tühi flopi peaks veel olema, Lilo-buutflopi jaoks.

 4. Vaadata järgi arvuti parameetrid , eriti hiire, videokaardi, võrgukaardi ja monitori andmed. Mõni versioon tunneb hiire ja kaardid ise ära, mõnele tuleb see anda. Nii nagu Windowsi korralgi. Mõelda ka üks ilus kuni 8-täheline nimi oma masinale ja root-parool. Kui arvuti saab olema võrgus, siis panna kirja : masina IP-aadress , Netmask, Default gateway ja Doomeni nimi. Win95 korral : Start -> Run : winipcfg

Järgnevalt on toodud 2 varianti :

 1. Windows95b + Red Hat 5.1 , install : 'local CD-ROM'

 2. Windows95b + Windows NT 4.0 + Red Hat 5.1 , install : 'SMB Image'.

Valik on Sinu!